KerkvanNederland.nl bevat nu 1244 kerkdiensten

Vrije Evangelische Gemeente Enschede
Voorganger(s): Cappon

zondag 12 januari 2003
17.02 - 17.55 uur
Radio 5, IKON


Voorganger: ds. H.A. Cappon

Kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente in Enschede
 beluister de kerkdienst beluister de kerkdienst

Voorganger: ds. H.A. Cappon.


Preek
Eerste zondag na Epifaniën


Liederen
Liederen van het Leger des Heils (2007) 311
Samen in de naam van Jezus
Gezang 326
Een rijke schat van wijsheid
Gezang 250
Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods
Gezang 456
Zegen ons Algoede
Zingend Geloven 5 073
Het jaar neigt zich tot stille groet
Joh. de Heer 093
Jezus leeft in eeuwigheid
Psalm 100
Juicht Gode toe, bazuint en zingt


Bijbelteksten
Jesaja 55,1-11
Marcus 01, 1-11


Orde van dienst
Orgelspel
Intochtspsalm: Psalm 100: 1, 2
Bemoediging en Groet
Psalm 100: 4
Gebed om ontferming
Loflied: 'Samen in de naam van Jezus' (JdH 98)
Gebed bij opening Schriften
Schriftlezing: Jesaja 55, 1-11
Gezang 326: 1, 5
Schriftlezing: Marcus 1, 1-11
Lied: 'Jezus leeft in eeuwigheid' (JdH 93)
Overdenking
Gezang 250
Gebeden
Aankondiging Vlucht Wilde Ganzen
Gezang 249
Wegzending en zegen
Gezang 456: 3


impuls


de minste plaats  
Meld zelf een kerkdienst aan
Zendtijd voor Kerken IKON